RZEKRUTACJA W RZEMIEŚLNICZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ

przez administrator_cech

Przypominamy, że jeszcze tylko tydzień czasu tj. do piątku 14 czerwca 2024 r. do godz. 15:00. trwa rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w tym do Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Warunkiem przyjęcia do RSZ jest złożenie w sekretariacie podania w formie papierowej wraz z potwierdzeniem ( pieczęcią na 2 str.) przyjęcia na praktyczną naukę zawodu przez pracodawcę w…

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW CECHU RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W KONINIE

przez administrator_cech

W dniu 25 maja 2024 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie. W zebraniu uczestniczyli Rzemieślnicy – zrzeszeni w Cechu, Zarząd i Organy Statutowe Cechu Podczas. obrad dokonano oceny działalności Cechu za rok 2023 oraz udzielono absolutorium z wykonywanych obowiązków Zarządowi Cechu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądowi Cechowemu. Podjęto również podstawowe uchwały w tym uchwałę w sprawie wysokości podstawowej…

ZA NAMI FESTIWAL RZEMIOSŁA W KONINIE…

przez administrator_cech

Za nami II Festiwal Rzemiosła w Rzemieślniczej Szkole Zawodowej Cechu Rzemiosł w Koninie, który miał miejsce 10 kwietnia 2024r. Wydarzenie odbyło się pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka i zostało dofinansowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego przy współpracy z Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie. Patronat Honorowy wydarzeniu nadali także: Starosta…