E-LERNINGOWE KURSY DLA CECHÓW

przez administrator_cech

Cech Rzemiosł Różnych w Koninie oraz Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu współpracują z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego i Politechniką Poznańską w ramach projektu “Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” (CZBIS). Efektem współpracy są m. in. wytworzone w ciągu ostatnich miesięcy e-learningowe kursy przygotowujące do egzaminów czeladniczych w zawodach stolarz i mechanik pojazdów samochodowych. Mają one na celu…