KONKURS „WIELKOPOLSKI MISTRZ ORAZ CZELADNIK 2022 r.

przez administrator_cech

Informujemy o kolejnej edycji  konkursu „Wielkopolski Mistrz oraz Czeladnik 2022 roku”, którego celem jest wyróżnienie najlepszych Wielkopolskich Mistrzów oraz Czeladników, którzy zdobyli kwalifikacje zawodowe potwierdzone zdanym egzaminem przeprowadzonym przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu, w roku poprzedzającym rok przeprowadzenia konkursu. Konkurs kierowany jest do osób cechujących się entuzjazmem i pasją do pracy, mobilizowaniem innych do…