PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU DLA DOROSŁYCH BEZROBOTNYCH

przez administrator_cech

Zachęcamy do przyjęcia osoby dorosłej bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koninie na praktyczną naukę zawodu. Najważniejsze informacje: Okres przygotowania zawodowego teoretycznego i praktycznego trwa 10 miesięcy, Przygotowanie zawodowe dorosłych realizowane jest u pracodawców, we współpracy z instytucją szkoleniową jaką jest Cech Rzemiosł Różnych w Koninie, Podczas odbywania przygotowania zawodowego dorosłych, uczestnikowi przysługuje stypendium…