RZEMIEŚLNICZA SZKOŁA ZAWODOWA CECHU RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W KONINIE- BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA

siedziba: 3 Maja 48, 62-500 KONIN

miejsce prowadzenia zajęć: ul. Zagórowska 16B, 62-500 KONIN

tel. kontaktowy: 63 246-70-72

e-mail: bs2@rsz.konin.pl

nr konta bankowego: 74 1020 2746 0000 3702 0267 7573

KIERUNKI KSZTAŁCENIA W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

  • Technik budownictwa 311204
  • Technik robót wykończeniowych w budownictwie 311219
  • Technik usług fryzjerstwa 514105
  • Technik technologii drewna 311922
  • Technik pojazdów samochodowych 311513