Adres mailowy do sekretariatu Rzemieślniczej Szkoły Zawodowej Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie- Branżowej Szkoły II Stopnia:

bs2@rsz.konin.pl

PLAN ZJAZDÓW W ROKU SZKOLNYM 2022/2023