Zawód – stolarz lub mechanik pojazdów samochodowych

Z wielką radością informujemy, iż na platformie edukacyjnej system.zawodowcy.org, w ramach projektu ,,Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”, zostały udostępnione kursy e-learningowe umożliwiające doskonalenie umiejętności oraz lepsze przygotowanie do egzaminu czeladniczego. Pozakonkursowy projekt „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” został uruchomiony w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ i będzie realizowany do czerwca 2023 roku przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego reprezentowany przez Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz Politechnikę Poznańską we współpracy z zainteresowanymi samorządami, pracodawcami i szkołami kształcącymi zawodowo z terenu województwa wielkopolskiego.

Materiały aktualnie dostępne są w pełnym zakresie dla dwóch zawodów: stolarz i mechanik pojazdów samochodowych. Osoby reprezentujące inne zawody mają możliwość skorzystania z materiałów dotyczących części pisemnej egzaminu w zakresie ogólnych tematów egzaminacyjnych. Są to:
• Dokumentacja działalności gospodarczej,
• Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej – część ogólna,
• Podstawowe zasady ochrony środowiska – część ogólna,
• Podstawowe przepisy prawa pracy,
• Podstawowa problematyka z zakresu podejmowania działalności gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwem.
Każdy, kto chce skorzystać z materiałów powinien wejść na stronę https://system.zawodowcy.org/
następnie kliknąć w zakładkę e-learning i zarejestrować się w systemie poprzez nadanie loginu i hasła. Po zalogowaniu się do systemu należy wybrać Kursy otwarte, dalej zawody rzemieślnicze, a na końcu zawód – stolarz lub mechanik pojazdów samochodowych.
Poniżej schemat etapów do uzyskania dostępu do kursu.

Krok 1. Po zalogowaniu wchodzimy w moduł „e-learning”
 

Krok 2. Wchodzimy w „Kursy otwarte”
 

Krok 3. Otwieramy „Zawody rzemieślnicze”

Krok 4. Wybieramy zawód kursu – stolarz lub mechanik pojazdów samochodowych.

W ramach kursów dla zawodów stolarz i mechanik pojazdów samochodowych zostało przygotowanych po 10 tematów odpowiadających tematom egzaminacyjnym obowiązującym na części ustnej i pisemnej egzaminu czeladniczego. Poniżej widok dostępnych tematów kursów.

Tematy składają się z modułów informacyjnych, prezentacji, aktywności zewnętrznych, wzorów dokumentów, testów, quizów, pytań kontrolnych i interakcji. Materiały zostały opracowane zgodnie z dostępnością cyfrową dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Instrukcje korzystania z części e-learningowej system.zawodowcy.org dla uczennic i uczniów:

Powyższą instrukcję przygotowaliśmy również w formie filmu instruktażowego, który krok po kroku prowadzi przez cały proces rejestracji w system.zawodowcy.org. Link do filmu:
https://www.youtube.com/watch?v=VxL9M8x37rY

Gorąco zachęcamy do zapoznania się z materiałami i korzystania z nich!