Do zdań Cechu należą:

utrwalanie więzi środowiskowych i postaw zgodnych z zasadami etyki zawodowej

współpraca z organizacjami

reprezentowanie interesów członków na zewnątrz

udzielanie pomocy członkom w drodze porad i informacji

udzielanie informacji o usługach świadczonych przez członków

organizowanie pomocy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych

propagowanie i organizowanie rzemieślniczej nauki zawodu

nadzór nad procesem szkolenia w ramach uprawnień przekazanych przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą

zakładanie i prowadzenie własnych szkół i placówek oświatowych umożliwiających uzyskanie jak najwyższego wykształcenia zawodowego ogólnego

współpraca ze szkołami w zakresie dokształcania teoretycznego uczniów

prowadzenie Centrum Kształcenia Zawodowego Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie, organizowanie szkoleń bhp, kursów pedagogicznych i innych

organizowanie działalności socjalnej, kulturalnej i oświatowej dla członków Cechu i ich rodzin