ZMIANY W EGAZAMINIE CZALADNICZYM OD 01.01.2024r.

przez administrator_cech

Od 1 stycznia 2024r. zostanie wprowadzona nowa formuła egzaminu czeladniczego w zawodzie fryzjer. Zmiana polega na skróceniu przebiegu egzaminu i wprowadzeniu dwóch obowiązkowych zadań egzaminacyjnych oraz jednego ustalanego w dniu egzaminu w trybie losowania.

JUBILEUSZ 10-LECIA RZEMIEŚLNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ CECHU RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W KONINIE

przez administrator_cech

26 października 2023 r. w auli im. Jana A.P. Kaczmarka w Koninie świętowaliśmy Jubileusz 10-lecia Rzemieślniczej Szkoły Zawodowej Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie. Wśród zaproszonych gości: prezydenta Konina Piotra Korytkowskiego, dyrektora Kuratorium Oświaty delegatura w Koninie Arkadiusza Chmielewskiego, prezesa Związku Rzemiosła Polskiego Jana Gogolewskiego, wójtów, burmistrzów i wielu innych znakomitych gości zaprezentowano historię szkoły. W…