Organami statutowymi Cechu są:

Walne Zgromadzenie Członków,

Zarząd Cechu,

Komisja Rewizyjna,

Sąd Cechowy.

Walne Zgromadzenie Członków Cechu jest najważniejszym organem Cechu, powołanym do podejmowania uchwał w sprawach należących do zakresu jego działania ustalonego statutem. Organem wykonawczym jest Zarząd Cechu. Kieruje on pracami Cechu i ponosi odpowiedzialność za prawidłową jego działalność.

Zgodnie ze statutem cechowym Zarząd Cechu wybierany jest raz na 4 lata. W jego skład wchodzi :  Starszy Cechu, dwóch Podstarszych Cechu oraz od 5 do 8 Członków Zarządu.

Kadencja Zarządu Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie w latach 2022-2026

Marek Skoraszewski – Starszy Cechu

Marek Bidziński – Podstarszy Cechu

Waldemar Lachowicz – Podstarszy Cechu

Bogumił Bartczak – Członek Zarządu Cechu

Maciej Bober – Członek Zarządu Cechu

Tadeusz Guźniczak  – Członek Zarządu Cechu

Dariusz Kwiatkowski – Członek Zarządu Cechu

Roman Wronkowski – Członek Zarządu Cechu