UROCZYSTE PODPISANIE POROZUMIENIA

przez administrator_cech

W dniu 7 lutego 2022r. miało miejsce uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy cechami, Wielkopolską Izbą Rzemieślniczą w Poznaniu , Politechniką Poznańską oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego na rzecz realizacji Projektu ” Czas zawodowców BIS-zawodowa Wielkopolska” . Ze strony konińskiego cechu porozumienia podpisali starszy cechu Marek Skoraszewski oraz kierownik biura Lidia Lorencka. CZAS ZAWODOWCÓW BIS…