WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW CECHU RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W KONINIE

przez administrator_cech

W dniu 25 maja 2024 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie. W zebraniu uczestniczyli Rzemieślnicy – zrzeszeni w Cechu, Zarząd i Organy Statutowe Cechu Podczas. obrad dokonano oceny działalności Cechu za rok 2023 oraz udzielono absolutorium z wykonywanych obowiązków Zarządowi Cechu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądowi Cechowemu. Podjęto również podstawowe uchwały w tym uchwałę w sprawie wysokości podstawowej…