KURS PEDAGOGICZY

przez administrator_cech

1 Lutego 2022 roku rozpoczynamy VII Edycję Kursu Pedagogicznego dla Instruktorów Praktycznej Nauki Zawodu. Kurs w formie stacjonarnej oraz na odległość obejmuje zagadnienia z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki oraz umiejętności dydaktycznych w łącznym wymiarze 48 godz.Program kursu został zatwierdzony przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu. ZAPISY NA KURS:Centrum Kształcenia Zawodowego Cechu Rzemiosł Różnych w…

ZMIANA STAWEK ZA EGZAMINY

przez administrator_cech

Zgodnie z brzmieniem pkt 4 w ust. 3g w art. 3 ustawy o rzemiośle, zmianie uległy stawki za egzaminy przeprowadzane przez izby rzemieślnicze: czeladniczy, mistrzowski i sprawdzający. Prezes GUS komunikatem z dnia 14 stycznia 2022 roku w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2021 r. ogłosił wzrost cen o 5,1% (średnioroczny…

INFORMACJA

przez administrator_cech

Od stycznia 2022 r. obowiązują przepisy podatkowe wprowadzone w ramach Polskiego Ładu. Nowe regulacje dotyczą wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Kwota zmniejszająca podatek – oświadczenie PIT-2 Kwota wolna od podatku wzrosła z 43,76 zł na 425 zł. Pracownicy, którzy oprócz zatrudnienia na umowę o pracę, osiągają dochody z działalności gospodarczej, są zatrudnieni…

ZATRUDNIMY

przez administrator_cech

Cech Rzemiosł Różnych w Koninie oraz Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa C.R.R poszukuje kandydata/tki do samodzielnego prowadzenia księgowości na stanowisko księgowy/księgowa Zakres obowiązków : samodzielne prowadzenie pełnej księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami, kontrola merytoryczna dokumentów i prawidłowości księgowań, sporządzenia deklaracji podatkowych i sprawozdań finansowych, rozliczanie dotacji oświatowych, sporządzanie list płac i deklaracji ZUS, tworzenie zestawień i analiz…