📍Przypominamy, że jeszcze tylko tydzień czasu tj. do piątku 14 czerwca 2024 r. do godz. 15:00. trwa rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w tym do Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa

📍Warunkiem przyjęcia do RSZ jest złożenie w sekretariacie podania w formie papierowej wraz z potwierdzeniem ( pieczęcią na 2 str.) przyjęcia na praktyczną naukę zawodu przez pracodawcę w wybranym zawodzie.

📍Druk do pobrania ze strony szkoły www.rsz.konin.pl oraz Cechu www.cechkonin.pl .

👉Wykaz pracodawców -członów Cechu, którzy posiadają uprawnienia do szkolenia uczniów młodocianych znajdują się na naszej stronie www.cechkonin.pl

📍Rekrutacja uzupełniająca – od 19 do 26 lipca 2024 r do godz. 15:00.

🖐Do zobaczenia ✌️w Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa🤚