TEGOROCZNA SESJA EGZAMINACYJNA

przez administrator_cech

W roku 2024 r. terminarz  organizacji egzaminów czeladniczych przedstawia się następująco: Kandydat, który złoży prawidłowo przygotowany komplet dokumentów (wniosek o dopuszczenie do egzaminu wraz niezbędnymi załącznikami) i zostanie zarejestrowany w elektronicznym systemie jako osoba dopuszczona do egzaminu, otrzyma wiadomością sms oraz e-mailem potwierdzenie zarejestrowania kandydata do egzaminu. Ważne!  aby na wnioskach o dopuszczenie do egzaminu…

SPOTKANIE NOWOROCZNE Z SENIORAMI RZEMIOSŁA

przez administrator_cech

6 stycznia 2024r. w Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie odbyło się spotkanie noworoczne. Wśród zaproszonych gości byli seniorzy konińskiego rzemiosła, członkowie zarządu Cechu oraz pracownicy biura Cechu. Tradycyjnie już starszy Cechu Marek Skoraszewski, życzył zebranym wszystkiego najlepszego, zdrowia, optymizmu, rodzinnego ciepła oraz abyśmy mogli żyć w bezpiecznym kraju, bez konfliktów i podziałów. Życzenia złożył również…