SPOTKANIE OPŁATKOWE

przez administrator_cech

W piątek 6 stycznia 2023r. w odnowionej sali reprezentacyjnej Cechu Rzemiosł Różnych odbyło się spotkanie opłatkowe z seniorami rzemiosła. Wśród przybyłych gości byli honorowi seniorzy rzemiosła, wieloletni członkowie Cechu , proboszcz parafii św. Bartłomieja proboszcz dr. Tomasz Michalski, członkowie zarządu oraz pracownicy biura Cechu.

NOWE STAWKI OPŁAT ZA EGZAMINY OBOWIĄZUJĄCE OD 13.01.2023r.

przez administrator_cech

Egzamin czeladniczy 870,25 zł Egzamin czeladniczy poprawkowy 435,13 zł Egzamin mistrzowski 1740,51 zł Egzamin mistrzowski poprawkowy 870,25 zł Egzamin sprawdzający 310,80 zł Wydanie duplikatu dyplomu 26 zł Przedłużenie lub skrócenie nauki zawodu 60 zł Wystawienie duplikatu zaświadczenia dla szkoły 35 zł Wystawienie innych zaświadczeń   18 zł Wystawienie ozdobnych dyplomów mistrzowskich i świadectw czeladniczych 70 zł