ZA NAMI FESTIWAL RZEMIOSŁA W KONINIE…

przez administrator_cech

Za nami II Festiwal Rzemiosła w Rzemieślniczej Szkole Zawodowej Cechu Rzemiosł w Koninie, który miał miejsce 10 kwietnia 2024r. Wydarzenie odbyło się pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka i zostało dofinansowane przez Samorząd…

FESTIWAL RZEMIOSŁA, GRA MIEJSKA 2024

przez administrator_cech

Cech Rzemiosł Różnych w Koninie, Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa CRR w Koninie oraz Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie dnia 10 kwietnia br. (środa) w godzinach od 11:00-15:00 organizuje Festiwal Rzemiosła oraz Grę…

USTAWA KAMILKA; NOWE OBOWIĄZKI DLA PRACODAWCÓW.

przez administrator_cech

15 lutego 2024r. wchodzi w życie tzw. ustawa Kamilka, czyli nowelizacja szeregu ustaw dotyczących ochrony małoletnich, którzy stali się ofiarami przemocy. Nakłada ona m.in. na szkoły i przedszkola oraz pracodawców zatrudniających uczniów młodocianych obowiązek wprowadzenia…

TEGOROCZNA SESJA EGZAMINACYJNA

przez administrator_cech

W roku 2024 r. terminarz  organizacji egzaminów czeladniczych przedstawia się następująco: Kandydat, który złoży prawidłowo przygotowany komplet dokumentów (wniosek o dopuszczenie do egzaminu wraz niezbędnymi załącznikami) i zostanie zarejestrowany w elektronicznym systemie jako osoba dopuszczona…