Edycje Rzemieślnik  Roku  – Ziemi Konińskiej

Edycja rok 2017- Roman Wronkowski

Edycja rok 2014 – Elżbieta Tomaszewska

Edycja rok 2013 – Marek Tomaszewski

Edycja rok 2012- Stanisław Nowak

Edycja rok 2011 –  Ryszard Nowicki

Edycja rok 2010 – Zbigniew Gościński

Edycja rok 2009 – Józef Kwiryng

Edycja rok 2008 – Tadeusz Guźniczak

Edycja rok 2007 – Andrzej Tomicki

Edycja rok 2006 – Jan Tomaszewski

Edycja rok 2005- Lechosław Preus

Edycja rok 2004 – Wojciech Sypniewski

Edycja rok 2003 – Jadwiga Janiak

Edycja rok 2002 –  Roman Janicki

Edycja rok 2001 – Mirosław Juszczak

Edycja rok 2000 – Janusz Broniszewski