6 stycznia 2024r. w Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie odbyło się spotkanie noworoczne. Wśród zaproszonych gości byli seniorzy konińskiego rzemiosła, członkowie zarządu Cechu oraz pracownicy biura Cechu.

Tradycyjnie już starszy Cechu Marek Skoraszewski, życzył zebranym wszystkiego najlepszego, zdrowia, optymizmu, rodzinnego ciepła oraz abyśmy mogli żyć w bezpiecznym kraju, bez konfliktów i podziałów. Życzenia złożył również proboszcz parafii Św. Bartłomieja ks. prał. dr hab. Tomasz Michalski.

Przy wspólnym śniadaniu, nie zabrakło śpiewania kolęd ,składania sobie życzeń noworocznych , rozmów a także wspomnień.