TEGOROCZNA SESJA EGZAMINACYJNA

przez administrator_cech

W roku 2024 r. terminarz  organizacji egzaminów czeladniczych przedstawia się następująco: Kandydat, który złoży prawidłowo przygotowany komplet dokumentów (wniosek o dopuszczenie do egzaminu wraz niezbędnymi załącznikami) i zostanie zarejestrowany w elektronicznym systemie jako osoba dopuszczona do egzaminu, otrzyma wiadomością sms oraz e-mailem potwierdzenie zarejestrowania kandydata do egzaminu. Ważne!  aby na wnioskach o dopuszczenie do egzaminu…