W dniu 18 września 2021 roku w Auli Szkoły Muzycznej odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Cechu.
Zebranie rozpoczęło się w drugim terminie i było zdolne do podejmowania uchwał. Sprawozdanie  z działalności Zarządu Cechu odczytał Starszy Cechu Marek Skoraszewski a sprawozdania Komisji Rewizyjnej i Sądu cechowego odczytali ich przewodniczący, odpowiednio Zbigniew Gościński oraz Władysław Kurtyka. Po sprawozdaniach organów statutowych, przyjęto uchwały i plan działania na kolejny rok.