24 września 2021r na zaproszenie Cechu gnieźnieńskiego,  starszy cechu Marek Skoraszewski, podstarszy Marek Bidziński, członek zarządu  Roman Wronkowski oraz kierownik biura- Lidia Lorencka brali  udział w  uroczystościach 600- lecia Gnieźnieńskiego Rzemiosła Cechowego.