600-LECIE CECHU GNIEŹNIEŃSKIEGO

przez administrator_cech

24 września 2021r na zaproszenie Cechu gnieźnieńskiego,  starszy cechu Marek Skoraszewski, podstarszy Marek Bidziński, członek zarządu  Roman Wronkowski oraz kierownik biura- Lidia Lorencka brali  udział w  uroczystościach 600- lecia Gnieźnieńskiego Rzemiosła Cechowego.

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW CECHU

przez administrator_cech

W dniu 18 września 2021 roku w Auli Szkoły Muzycznej odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Cechu.Zebranie rozpoczęło się w drugim terminie i było zdolne do podejmowania uchwał. Sprawozdanie  z działalności Zarządu Cechu odczytał Starszy Cechu Marek Skoraszewski a sprawozdania Komisji Rewizyjnej i Sądu cechowego odczytali ich przewodniczący, odpowiednio Zbigniew Gościński oraz Władysław Kurtyka. Po sprawozdaniach…