W dniu 24 czerwca br. w Rzemieślniczej Szkole Zawodowej Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie– Branżowej Szkole I Stopnia przy ul. Zagórowskiej16B miało miejsce uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021. Ze strony organu prowadzącego udział wzięli członkowie Zarządu Cechu oraz pracodawcy. Spośród 295 uczniów w 23 zawodach, promocję do następnej klasy otrzymało 285 osób . Dla 30-stu najlepszych uczniów z uzyskaną  najwyższą średnią ocen Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie ufundował  nagrody rzeczowe.