W dniu 23 czerwca  br. uczestniczyliśmy w spotkaniu online z udziałem podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii  Olgi Semeniuk, ministra w Kancelarii Premiera Piotra Mazurka,  oraz Jerzego Bartnika prezesa Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu poświęconej rządowemu programowi „Polski Inkubator Rzemiosła” . Program ten dotyczy organizacji rzemieślniczych i zakłada wsparcie ich rozwoju jako strategicznych partnerów państwa w rozwoju przedsiębiorczości oraz zawodowym kształceniu dualnym. Głównym celem Programu jest wzmocnienie organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła w tym dotyczących  rozwoju  przedsiębiorczości.