26 października 2023 r. w auli im. Jana A.P. Kaczmarka w Koninie świętowaliśmy Jubileusz 10-lecia Rzemieślniczej Szkoły Zawodowej Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie.

Wśród zaproszonych gości: prezydenta Konina Piotra Korytkowskiego, dyrektora Kuratorium Oświaty delegatura w Koninie Arkadiusza Chmielewskiego, prezesa Związku Rzemiosła Polskiego Jana Gogolewskiego, wójtów, burmistrzów i wielu innych znakomitych gości zaprezentowano historię szkoły. W swoich wystąpieniach  prezes Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu, Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie Marek Skoraszewski, oraz dyrektor RSZ Katarzyna Bartczak podziękowali wszystkim, którzy przyczynili się do powstania szkoły oraz promowania kształcenia dualnego.

Jubileusz był też okazją, aby wyróżnić i nagrodzić nauczycieli i pracowników szkoły. Prezydent Konina Piotr Korytkowski w uznaniu zasług, odznaczył medalami „Zasłużony dla miasta Konina” nauczycieli zawodu Sylwię Frantczak oraz Mirosława Bobka. 

Prezes Związku Rzemiosła Polskiego, Jan Gogolewski, uchwałą Prezydium Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego, wyróżnił Honorową Odznaką Rzemiosła dyrektora szkoły, Katarzynę Bartczak, wicedyrektora szkoły, Lidię Lorencką, nauczycieli zawodu, Mirosława Bobka orazKazimierza Jętczaka.

Dyrektor szkoły Katarzyna Bartczak wręczyła pamiątkowe statuetki „Duale” pierwszemu dyrektorowi szkoły,  Annie Krysińskiej, rektorowi Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich w Koninie, Markowi Waszkowiakowi oraz prezesowi Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu i Starszemu Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie  Markowi Skoraszewskiemu. Na ręce dyrektora szkoły oraz starszego Cechu składane były życzenia od dyrektorów zaprzyjaźnionych z Rzemieślniczą szkół i placówek, do których dołączyli zaproszeni wójtowie i burmistrzowie okolicznych gmin. W trakcie uroczystości, szkole został wręczony sztandar a uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie. Na koniec Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie została odznaczona przez Zarząd Związku Rzemiosła Polskiego „Złotym medalem im. Jana Kilińskiego”.