W dniu 25 maja 2024 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie.

W zebraniu uczestniczyli Rzemieślnicy – zrzeszeni w Cechu, Zarząd i Organy Statutowe Cechu Podczas. obrad dokonano oceny działalności Cechu za rok 2023 oraz udzielono absolutorium z wykonywanych obowiązków Zarządowi Cechu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądowi Cechowemu. Podjęto również podstawowe uchwały w tym uchwałę w sprawie wysokości podstawowej składki członkowskiej na 2024.

W tym dniu wręczono także odznaczenia za pracę na rzecz rzemiosła wieloletnim członkom Cechu.

Na wniosek zarządu Cechu:

Związek Rzemiosła Polskiego złotym Medalem im. Jana Kilińskiego „Za zasługi dla Rzemiosła Polskiego” wyróżnił : Irenę Szymczak, Bogumiła Bartczaka, Tadeusza Guźniczaka, Władysława Kurtykę, Stanisława Szczepańskiego a Honorową Odznaką Rzemiosła Macieja Bobera.

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu złotą Odznaką „Za zasługi w rozwoju rzemiosła wielkopolskiego” wyróżniła Zdzisława Pietrzaka a srebrną Odznaką „Za zasługi w rozwoju rzemiosła wielkopolskiego” wyróżniła: Macieja Sypniewskiego, Piotra Hodlika i Zbigniewa Marzola.

Wszystkim  odznaczonym serdecznie gratulujemy!