Z wielką przyjemnością informujemy, że prezesem Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu na kadencję 2023-2027 został Marek Skoraszewski – Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie.

Obecny podczas wyborów był również przedstawiciel na Walne Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu Roman Wronkowski – członek zarządu Cechu.