Informujemy o kolejnej edycji  konkursu „Wielkopolski Mistrz oraz Czeladnik 2022 roku”, którego celem jest wyróżnienie najlepszych Wielkopolskich Mistrzów oraz Czeladników, którzy zdobyli kwalifikacje zawodowe potwierdzone zdanym egzaminem przeprowadzonym przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu, w roku poprzedzającym rok przeprowadzenia konkursu.

Konkurs kierowany jest do osób cechujących się entuzjazmem i pasją do pracy, mobilizowaniem innych do działania poprzez swoją pracę i postawę, rozwijających swoje zainteresowania a także będących autorytetem w środowisku lokalnym.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie wniosku w terminie  do 14 sierpnia 2023 roku w Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie, Okólna 47A, 62-510 Konin.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z regulaminem konkursu.

Szczegóły konkursu znajdziecie Państwo w poniższych materiałach.

Regulamin konkursu Wielkopolski Mistrz oraz Czeladnik roku

Wniosek Kandydata oraz załączniki