W dniu 18 kwietnia br. nasz Cech oraz konińskich rzemieślników odwiedził Pełnomocnik Zarządu Województwa Wielkopolskiego ds. restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej – Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie – Maciej Sytek. Podczas spotkania, omawiał zagadnienia związane ze wsparciem finansowym dedykowanym Wielkopolsce Wschodniej w ramach Sprawiedliwej Transformacji. Dotacje sięgające nawet 70% dofinansowania, mają objąć m.in.: przedsiębiorstwa w tym nasze zakłady rzemieślnicze, samorządy, instytucje otoczenia biznesu w tym nasz Cech Rzemiosł Różnych w Koninie, uczelnie wyższe i szkolnictwo zawodowe w tym naszą Rzemieślniczą Szkołę Zawodową CRR a także osoby odchodzące z sektora wydobywczo-energetycznego które budować będą nową tożsamość Wielkopolski Wschodniej – opartej na nowoczesnych technologiach, czystym środowisku, edukacji i nowych miejscach pracy.