W dniu 17 kwietnia br. na terenie Rzemieślniczej Szkoły Zawodowej Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie – Branżowej Szkoły I Stopnia odbyło się Święto Rzemiosła połączone z Drzwiami Otwartymi. Uczniowie klas ósmych szkół podstawowych mieli okazję zapoznać się z bogatą ofertą edukacyjną oraz poznać bazę dydaktyczną i lokalową RSZ.

Wizytę w szkole uczniowie rozpoczęli od Konkursu Wiedzy o Rzemiośle im. Wojciecha Sypniewskiego. Następnie kolejna grupa młodzieży rozpoczęła zmagania w Grze Miejskiej, której organizatorem była Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu. Swoje stoiska przygotowali i prezentowali także konińscy rzemieślnicy INDECO Roman Wronkowski, REBO Bogumił Bartczak oraz Zakład Malarski Marek Bidziński. Dostępne były również stoiska prezentujące m.in. pokaz I pomocy przedmedycznej a także zawody gastronomiczne, fryzjerskie, budowlane i elektryczne i stolarskie. Do dyspozycji byli również doradcy zawodowi z Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie a także Ochotnicze Hufce Pracy. Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa oraz Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu zapewniły również gry i konkursy sportowe.

Swoje zakłady do zabawy w Grze miejskiej udostępnili Meble na Wymiar Maciej Bober, Kontrakt Dariusz Kwiatkowski oraz FotoSypniewski Maciej Sypniewski.