Przedstawiamy Państwu dwa materiały przygotowane przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu wspierające realizację nauki zawodu młodocianych pracowników prowadzonej w firmach rzemieślniczych.
„Poradnik dla mistrzów szkolących w rzemiośle” jest skierowany do osób zajmujących się przygotowaniem młodzieży do wykonywania zawodu. Zawiera zbiór najważniejszych informacji obejmujących naukę zawodu realizowanej na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Należą do nich, m. in.:
• wymagania, jakie musi spełnić firma zainteresowana przyjęciem ucznia
• kto jest rzemieślnikiem?
• warunki, jakie musi spełnić młodociany pracownik, żeby zostać zatrudnionym
• jak powinna być realizowana nauka?
• szczególne prawa i ochrona zdrowia młodocianego
• instrumenty wspierające finansowo pracodawców szkolących
• wzory dokumentów i odesłanie do przepisów prawa
Publikacja jest w szczególności przeznaczona do przeglądania w formie elektronicznej. Z tego względu dla ułatwienia poruszania się po niej zastosowaliśmy aktywny spis treści, który po kliknięciu na dany tytuł w spisie treści przekierowuje automatycznie do strony, na której można znaleźć więcej informacji na dany temat.  
Broszura informacyjna „MŁODOCIANY PRACOWNIK” skierowana jest w szczególności do osób rozpoczynających naukę zawodu w rzemiośle oraz do uczniów, którzy są w trakcie jej realizacji. Materiał w przejrzystej i ciekawej graficznie formie prezentuje najistotniejsze informacje dotyczące nauki i pracy młodocianego pracownika.
Mamy nadzieję, że obie publikacje ułatwią naukę i będziecie Państwo z nich korzystać! Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z materiałami, korzystania z nich i upowszechniania dalej!
 

Iwona Derda – Naczelnik Wydziału Oświaty WIR