MATERIAŁY WSPOMAGAJĄCE NAUKĘ ZAWODU W RZEMIOŚLE

przez administrator_cech

Przedstawiamy Państwu dwa materiały przygotowane przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu wspierające realizację nauki zawodu młodocianych pracowników prowadzonej w firmach rzemieślniczych.„Poradnik dla mistrzów szkolących w rzemiośle” jest skierowany do osób zajmujących się przygotowaniem młodzieży do wykonywania zawodu. Zawiera zbiór najważniejszych informacji obejmujących naukę zawodu realizowanej na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Należą do…

OGÓLNODOSTĘPNE KURSY E-LEARNINGOWE

przez administrator_cech

Z wielką radością informujemy, iż na platformie edukacyjnej system.zawodowcy.org, w ramach projektu ,,Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”, zostały udostępnione kursy e-learningowe umożliwiające doskonalenie umiejętności oraz lepsze przygotowanie do egzaminu czeladniczego. Pozakonkursowy projekt „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” został uruchomiony w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ i będzie realizowany do czerwca 2023 roku…