ZBLIŻA SIĘ „ŚWIĘTO RZEMIOSŁA”

przez administrator_cech

Koleżanki i Koledzy! Niekorzystna sytuacja demograficzna w naszym regionie skutkować będzie w kolejnych latach znacznym ( bo na poziomie niecałych 30% w stosunku do roku bieżącego)  dopływem absolwentów szkół podstawowych. Oznacza to także znaczący i nieuchronny spadek potencjalnych kandydatów do nauki zawodu w rzemiośle. Z tego względu – w dobrze pojętym naszym interesie- jest podejmowanie…