Koleżanki i Koledzy!

Niekorzystna sytuacja demograficzna w naszym regionie skutkować będzie w kolejnych latach znacznym ( bo na poziomie niecałych 30% w stosunku do roku bieżącego)  dopływem absolwentów szkół podstawowych. Oznacza to także znaczący i nieuchronny spadek potencjalnych kandydatów do nauki zawodu w rzemiośle.

Z tego względu – w dobrze pojętym naszym interesie- jest podejmowanie działań służących promocji nauki zawodu w szkołach branżowych, a także naszych zakładów jako miejsc odbywania  nauki.

Jednym z nich będzie wydarzenie pod nazwą „Święto Rzemiosła”, które odbędzie się w dniu 17 kwietnia br w Koninie.  Przeprowadzimy w jego ramach grę miejską polegającą na odwiedzinach grup uczniów z klas ósmych szkół podstawowych w wytypowanych już 7 zakładach naszych członków, połączoną z „Dniami otwartymi w Rzemieślniczej Szkole Zawodowej”.

W ramach tego wydarzenia przeprowadzony zostanie wśród uczestników kolejny „Konkurs Wiedzy o Rzemiośle” im. W. Sypniewskiego, tym razem w atrakcyjnej formie , na dedykowanej i dostępnej za pomocą telefonów komórkowych platformie internetowej.

Logistyką wszystkich imprez zajmuje się  – wraz Wielkopolską Izbą Rzemieślniczą – nasz Cech. W tym celu do wszystkich, ponad 70 szkół podstawowych w powiecie rozesłane zostaną plakaty reklamowe, w tym także te , dotyczące Konkursu.

Jest to niepowtarzalna okazja do promocji Państwa firm poprzez nadruk na pasku sponsorów logo Waszej firmy i zainteresowania nią potencjalnych uczniów.  Proponujemy symboliczną odpłatność w wysokości 100 zł, zapewniając  także miejsce na logo na banerze  reklamującym w trakcie „Dni Otwartych” w naszej Szkole. Zebrane w ten sposób środki przeznaczymy na druk plakatów, nagrody dla zwycięzców Konkursu, oraz gadżety reklamowe ( koszulki odblaskowe, kubki, torby itp.) z nadrukiem „Młody Fachowiec”

Liczymy na Państwa akceptację i zaangażowanie oraz chęć skorzystania z tej formy promocji.

Z uwagi na bliski termin Konkursu liczymy na szybkie i zdecydowane – jak przystało na świadomych przedsiębiorców – zgłoszenia na ręce kierowniczki biura Cechu Pani Lidii Lorenckiej Tel. 63 246 70 72.

Z rzemieślniczym pozdrowieniem

Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie.