1 Lutego 2022 roku rozpoczynamy VII Edycję Kursu Pedagogicznego dla Instruktorów Praktycznej Nauki Zawodu.


Kurs w formie stacjonarnej oraz na odległość obejmuje zagadnienia z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki oraz umiejętności dydaktycznych w łącznym wymiarze 48 godz.
Program kursu został zatwierdzony przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu.

ZAPISY NA KURS:
Centrum Kształcenia Zawodowego Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie ul. 3 Maja 48, 62-500 KONIN
tel. 63 246-70-72, 502 083 689

cech@rsz.konin.pl

Druki do pobrania ze strony www.cechkonin.pl w zakładce do pobrania.