KURS PEDAGOGICZY

przez administrator_cech

1 Lutego 2022 roku rozpoczynamy VII Edycję Kursu Pedagogicznego dla Instruktorów Praktycznej Nauki Zawodu. Kurs w formie stacjonarnej oraz na odległość obejmuje zagadnienia z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki oraz umiejętności dydaktycznych w łącznym wymiarze 48 godz.Program kursu został zatwierdzony przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu. ZAPISY NA KURS:Centrum Kształcenia Zawodowego Cechu Rzemiosł Różnych w…