USTAWA KAMILKA; NOWE OBOWIĄZKI DLA PRACODAWCÓW.

przez administrator_cech

15 lutego 2024r. wchodzi w życie tzw. ustawa Kamilka, czyli nowelizacja szeregu ustaw dotyczących ochrony małoletnich, którzy stali się ofiarami przemocy. Nakłada ona m.in. na szkoły i przedszkola oraz pracodawców zatrudniających uczniów młodocianych obowiązek wprowadzenia jednolitych standardów ochrony małoletnich. Od 15 lutego wymienione w ustawie podmioty mają pół roku (do 15 sierpnia 2024 r.) na…