Zapraszamy uczniów klas VIII szkół podstawowych do Konkursu Wiedzy o Rzemiośle im. Wojciecha Sypniewskiego, który odbędzie się 17 kwietnia 2023r. w dniu Święta Rzemiosła na terenie Rzemieślniczej Szkoły Zawodowej Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie, przy ul. Zagórowskiej 16B. Zgłoszenia wraz ze zgodą opiekuna można kierować na adres mailowy cech@rsz.konin.pl. lub do biura Cechu, ul. 3 Maja 48 w Koninie do dnia 3 kwietnia br.

Zapraszamy do wspólnej zabawy.