Zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie o tytuł „Lidera Kształcenia Dualnego w Rzemiośle”

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w Konkursie o tytuł „Lidera Kształcenia Dualnego w Rzemiośle”. Jest to nasza nowa inicjatywa, której celem jest rozwój i promocja rzemiosła oraz kształcenia zawodowego prowadzonego na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w rzemieślniczym modelu kształcenia. W ramach Konkursu będziemy wyróżniać najlepsze firmy rzemieślnicze, które upowszechniają pozytywne wzorce, m. in. w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, szkolenia pracowników oraz wpływu na lokalne środowisko.
Konkurs odbywa się na terenie działania WIR w Poznaniu i dedykowany jest rzemieślnikom zrzeszonych  w Cechach z terenu działania WIR. Rozgrywany jest w dwóch kategoriach – „Lidera Kształcenia Dualnego w Rzemiośle w kategorii mikroprzedsiębiorstwo”, które zatrudnia do 9 pracowników oraz „Lidera Kształcenia Dualnego w Rzemiośle w kategorii małe i średnie przedsiębiorstwo”, które łącznie posiada do 249 zatrudnionych.
Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymogów, które należy wpisać we wniosku. Przystąpić do Konkursu może firma, która:

 • w roku kalendarzowym poprzedzającym rok przeprowadzenia konkursu oraz bieżącym była i  jest członkiem cechu zrzeszonego w WIR w Poznaniu,
 • terminowo reguluje zobowiązania publiczno-prawne,
 • wyróżnia się na niwie pedagogicznej, prowadząc przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników oraz osiąga wysokie efekty kształcenia,
 • inwestuje w rozwój firmy,
 • utrzymuje stały poziom zatrudnienia lub tworzy nowe miejsca pracy,
 • stosuje zasady uczciwej konkurencji,
 • aktywnie uczestniczy w działalności struktur organizacyjnych rzemiosła,
 • angażuje się w działalność na rzecz lokalnej społeczności,
 • posiada certyfikaty, wyróżnienia, nagrody.

Zgłoszenia kandydatów do Konkursu „Lider Kształcenia Dualnego w Rzemiośle” dokonać mogą następujący wnioskodawcy:

 1. Cechy zrzeszone w WIR w Poznaniu,
 2. Rzemieślnicy,
 3. Szkoły branżowe,
 4. Jednostki zaangażowane w kształcenie zawodowe z terenu działania WIR w Poznaniu.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie w formie papierowej w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2023 r. wniosku o tytuł „Lider Kształcenia Dualnego w Rzemiośle” do Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu. Rozstrzygnięcie oraz uroczyste wręczenie nagród nastąpi w terminie do końca pierwszego półrocza danego roku kalendarzowego.
Nadanie tytułów i uroczyste wręczenie nagród jest wydarzeniem publicznym promującym laureatów, wyróżnionych i WIR w Poznaniu. Zwycięzcy Konkursu otrzymają tytuł „Lidera Kształcenia Dualnego w Rzemiośle w kategorii mikroprzedsiębiorstwo” oraz „Lidera Kształcenia Dualnego w Rzemiośle w kategorii małe i średnie przedsiębiorstwo”, pamiątkową statuetkę oraz nagrodę.


Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie!