Egzamin czeladniczy870,25 zł
Egzamin czeladniczy poprawkowy435,13 
Egzamin mistrzowski1740,51 zł
Egzamin mistrzowski poprawkowy870,25 zł
Egzamin sprawdzający310,80 zł
Wydanie duplikatu dyplomu26 zł
Przedłużenie lub skrócenie nauki zawodu60 zł
Wystawienie duplikatu zaświadczenia dla szkoły35 zł
Wystawienie innych zaświadczeń  18 zł
Wystawienie ozdobnych dyplomów mistrzowskich i świadectw czeladniczych70 zł