25 października 2022r. w Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie odbyła się XVII edycja Konkursu Wiedzy dla Uczniów Rzemiosła. Do konkursu zgłosiła się młodzież klas II i III Rzemieślniczej Szkoły Zawodowej Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie – Branżowej Szkoły I Stopnia oraz Zespołu Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie.

Organizatorzy za cel postawili sobie popularyzowanie wśród uczniów szkół branżowych wiedzy dotyczącej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy , ppoż oraz I pomocy przedmedycznej.

Pierwsze miejsce zajął Dawid Pietrzak uczeń kl. III ZSBIKZ, drugie Patrycja Walczak uczennica klasy III RSZ, trzecie Bartosz Stolarek uczeń klasy III RSZ. Nagrody w postaci bonów podarunkowych o wartości 750 zł ufundował zarząd Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie.

Dziękujemy wszystkim mistrzom szkolącym oraz nauczycielom za zgłoszenie i przygotowanie uczniów do tegorocznego konkursu.