W sobotę, 24 września 2022 roku w auli gościnnej Państwowej Szkoły Muzycznej w Koninie odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych Rzemieślniczej Szkoły Zawodowej cechu Rzemiosł Rożnych w Koninie- Branżowej Szkoły I stopnia oraz wręczenie dyplomów czeladniczych absolwentom Szkoły, czyli tzw. wyzwoliny czeladnicze. Pełnym emocji przeżyciem było pasowanie na ucznia szablą Kilińskiego, która jest największym, honorowym odznaczeniem rzemieślniczym. W uroczystości, oprócz bohaterów dnia- uczniów klas pierwszych, brali udział nauczyciele, rodzice i oczywiście starszyzna Cechu z Panem Markiem Skoraszewskim na czele. Oficjalną część wydarzenia zakończył krótki program artystyczny w wykonaniu młodzieży. Było naprawdę uroczyście.