1 września zainaugurowaliśmy nowy rok szkolny 2022/2023 w Rzemieślniczej Szkole Zawodowej Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie- Branżowej Szkole I Stopnia . Do I klasy przyjęliśmy w trzech oddziałach 92 uczniów w 16 zawodach rzemieślniczych . Od tego roku uruchomiliśmy naukę nowego zawodu – dekarz.

Bardzo dobry wynik rekrutacji zanotowała Branżowa Szkoła II Stopnia. W dwóch rocznikach nasza szkoła przygotowywać będzie do matury 48 słuchaczy.