23 czerwca br. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022 oraz pożegnanie absolwentów Rzemieślniczej Szkoły Zawodowej Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie, w którym uczestniczyli również przedstawiciele Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie. Mury naszej szkoły w tym roku opuściło 129 uczniów ostatnich III klas. W trakcie uroczystego zakończenia pani dyrektor szkoły Katarzyna Bartczak podsumowała mijający rok, pogratulowała uczniom wyników w nauce, wytrwałości w zdobywaniu wiedzy i umiejętności a nauczycielom podziękowała za przekazywanie wiedzy, rozwijanie zdolności i umiejętności uczniów oraz rozbudzanie pasji poznawania i tworzenia. Podczas apelu uczniowie odebrali świadectwa szkolne a osoby wyróżnione otrzymały  nagrody rzeczowe, które zostały ufundowane przez organ prowadzący – Cech Rzemiosł Różnych w Koninie.