Zachęcamy do przyjęcia osoby dorosłej bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koninie na praktyczną naukę zawodu.

Najważniejsze informacje:

  • Okres przygotowania zawodowego teoretycznego i praktycznego trwa 10 miesięcy,
  • Przygotowanie zawodowe dorosłych realizowane jest u pracodawców, we współpracy z instytucją szkoleniową jaką jest Cech Rzemiosł Różnych w Koninie,
  • Podczas odbywania przygotowania zawodowego dorosłych, uczestnikowi przysługuje stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych wypłacanego przez Powiatowy Urząd Pracy,
  • Koszt egzaminu czeladniczego pokrywa Powiatowy Urząd Pracy,
  • Pracodawcy po zdanym przez uczestnika egzaminie czeladniczym przysługuje dofinansowanie,
  • Cech Rzemiosł Różnych w Koninie pomaga przy wypełnianiu wniosków.

Uwaga! na rok 2022 pozostały jeszcze tylko 4 wolne miejsca.

Więcej szczegółów można uzyskać w biurze Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie oraz w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koninie.