Departament Edukacji i Nauki informuje o organizowanym konkursie „Wielkopolski Mistrz oraz Czeladnik 2020 roku”, którego celem jest wyróżnienie najlepszych Wielkopolskich Mistrzów oraz Czeladników, którzy zdobyli kwalifikacje zawodowe potwierdzone zdanym egzaminem przeprowadzonym przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu i Izbę Rzemieślniczą w Kaliszu, w roku poprzedzającym rok przeprowadzenia konkursu. Konkurs kierowany jest do osób cechujących się entuzjazmem i pasją do pracy, mobilizowaniem innych do działania poprzez swoją pracę i postawę, rozwijających swoje zainteresowania a także będących autorytetem w środowisku lokalnym. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie wniosku w terminie  do 14 sierpnia 2021 roku – dla regionu konińskiego w Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu , al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań lub w Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie, ul. Sosnowa 14, 62-510 Konin .

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z regulaminem konkursu.

https://www.umww.pl/konkurs-wielkopolski-mistrz-oraz-czeladnik-2020-roku