CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO CECHU RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W KONINIE

zaprasza na

KURS  PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

Uwaga ilość miejsc ograniczona do 10 osób

Celem kursu jest zdobycie uprawnień pedagogicznych dla instruktorów praktycznej nauki zawodu przez osoby posiadające kwalifikacje zawodowe.

 • Czas trwania, sposób organizacji kursu
  Kurs w formie stacjonarnej oraz na odległość obejmuje zagadnienia z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki oraz umiejętności dydaktycznych w łącznym wymiarze 48 godz., w tym: zagadnienia z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki – łącznie 40 godz. oraz umiejętności dydaktyczne – 8 godz.
 • Plan ramowy szkolenia
  Szkolenie podzielone jest na 3 sekcje oraz umiejętności dydaktyczne:
  Podstawy pedagogiki ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki pracy – łącznie 5 godz.;
  Elementy psychologii w komunikacji i relacjach: instruktor-osoba ucząca się – łącznie 8 godz.;
  Metodyka praktycznej nauki zawodu – łącznie 27 godz.;
  Umiejętności dydaktyczne – 8 godz. (czyli praktyki metodyczne realizowane w środowisku pracy oraz poza środowiskiem pracy). 
 • Wymagania stawiane przed placówką
  Treść kursu oraz wystawiane zaświadczenie opracowano na podstawie: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. 2019 poz. 391).
  Program kursu został zatwierdzony przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty .

CENA KURSU: 600 PLN
(wraz z materiałami szkoleniowymi)

ZAPISY NA KURS:
Centrum Kształcenia Zawodowego
Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie
tel. 63 246-70-72, 502 083 689
cech@rsz.konin.pl
http://www.cechkonin.pl/pozostale/szkoleniebhp.html