CZAS ZAWODOWCÓW BIS – ZAWODOWA WIELKOPOLSKA

przez administrator_cech

Projekt „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” (CZBIS) realizowany jest przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego (Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego) oraz Politechnikę Poznańską we współpracyz zainteresowanymi samorządami, pracodawcami, technicznymi szkołami kształcącymi zawodowo, a od 2021 również z cechami rzemiosła z terenu województwa wielkopolskiego oraz Wielkopolską Izbą Rzemieślniczą w Poznaniu. To kontynuacja pierwszej edycji…

WIELKOPOLSKI MISTRZ ORAZ CZELADNIK 2020 ROKU

przez administrator_cech

Departament Edukacji i Nauki informuje o organizowanym konkursie „Wielkopolski Mistrz oraz Czeladnik 2020 roku”, którego celem jest wyróżnienie najlepszych Wielkopolskich Mistrzów oraz Czeladników, którzy zdobyli kwalifikacje zawodowe potwierdzone zdanym egzaminem przeprowadzonym przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu i Izbę Rzemieślniczą w Kaliszu, w roku poprzedzającym rok przeprowadzenia konkursu. Konkurs kierowany jest do osób cechujących się entuzjazmem i…

ZAWIERANIE UMÓW Z PRACOWNIKAMI MŁODOCIANYMI

przez administrator_cech

Umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z pracownikami młodocianymi, którzy rozpoczynają naukę w Branżowej Szkole I Stopnia od 01.09.2021r. będziemy spisywać w Biurze Cechu w terminie od 09.08.2021r. do 31.08.2021r. Dokumenty potrzebne do zawarcia umowy o pracę: Dane osobowe pracownika młodocianego; Orzeczenie lekarza Medycyny Pracy o zdolności/braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu; Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej…

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO W RSZ

przez administrator_cech

W dniu 24 czerwca br. w Rzemieślniczej Szkole Zawodowej Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie– Branżowej Szkole I Stopnia przy ul. Zagórowskiej16B miało miejsce uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021. Ze strony organu prowadzącego udział wzięli członkowie Zarządu Cechu oraz pracodawcy. Spośród 295 uczniów w 23 zawodach, promocję do następnej klasy otrzymało 285 osób . Dla 30-stu…

POLSKI INKUBATOR RZEMIOSŁA

przez administrator_cech

 W dniu 23 czerwca  br. uczestniczyliśmy w spotkaniu online z udziałem podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii  Olgi Semeniuk, ministra w Kancelarii Premiera Piotra Mazurka,  oraz Jerzego Bartnika prezesa Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu poświęconej rządowemu programowi „Polski Inkubator Rzemiosła” . Program ten dotyczy organizacji rzemieślniczych i zakłada wsparcie ich rozwoju jako strategicznych…