W dniach 14 i 15 września 2023 roku odbył się II Kongres Kształcenia Dualnego zorganizowany przez Narodowe Forum Doradztwa Kariery. Celem kongresu jest szerzenie tematyki kształcenia dualnego prowadzonego przemiennie w szkole oraz w miejscu pracy. Ta forma edukacji stanowi wstęp do stałego zatrudnienia w konkretnych zawodach poszukiwanych na rynku pracy.

Podczas II Kongresu w panelu dyskusyjnym: ” KSZTAŁCENIE DUALNE W WYMIARZE REGIONALNYM – JAK TO SIĘ ROBI?” ze strony Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie uczestniczył starszy Cechu- Marek Skoraszewski.

Wyjazd na II Kongres sfinansowano dotacji PROO w ramach realizacji zadania określonego umową nr 280/PROO/5/2023.

II Kongres Kształcenia Dualnego

https://generator.niw.gov.pl/wnioski/pobierz_zalaczniki2/67489/19316