Bądź mądry przed szkodą!

Od 1 marca 2004 roku oferujemy naszym Członkom możliwość zawarcia ubezpieczenia grupowego dla siebie, członków rodziny , zatrudnionych pracowników i uczniów młodocianych.

Warunki ubezpieczenia grupowego na życie Rodzina &Odpowiedzialność GOP-04 dostępne są w biurze Cechu oraz u ubezpieczyciela Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Wszelkich informacji dla zainteresowanych udziela Lidia Lorencka- kierownik Cechu.